Honda sky social

Prínos pre spoločnosť a komunitu

Spoločnosť Honda sa zapája do sociálnych a komunitných iniciatív v celej Európe, aby sa s ľuďmi podelila o radosť a zabezpečila, že bude spoločnosťou, o ktorej existenciu verejnosť stojí. 

Náš základný princíp „rešpekt k jednotlivcovi“ nás vedie k tomu, aby sme pozitívne prispievali miestnym komunitám a širšej verejnosti a zlepšovali kvalitu každodenného života.

Štyri piliere sociálneho prínosu spoločnosti Honda

To, ako prispievame v oblastiach vzdelávania a komunity, rozmanitosti a začlenenia, bezpečnosti a životného prostredia, predstavuje štyri piliere sociálneho prínosu spoločnosti Honda. V rámci globálneho prístupu k sociálnemu prínosu aktívne posudzujeme svoje programy podľa cieľov udržateľného rozvoja (SDG) Organizácie Spojených národov. 

Ďalšie informácie o spoločnosti Honda a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja OSN

Symbol ragby tímu Honda

Rugby Legacy Fund

V roku 2022 sme v spolupráci s národnými novinami v Spojenom kráľovstve vytvorili fond Telegraph Honda Rugby Legacy Fund, program základných investícií do 15 tímov, ktorého cieľom je inšpirovať novú generáciu hráčok rugby. Program umožnil klubom investovať do svojich programov ženského rugby a získať miesta v špecializovanom tréningovom kempe pre dievčatá.

Symbol ragby tímu Honda

Vytváranie rozmanitého a inkluzívneho pracoviska

Domnievame sa, že inkluzívne pracovisko, kde sa so všetkými ľuďmi zaobchádza rovnako, je základom na vytvorenie prostredia, ktoré posilňuje našich pracovníkov a umožňuje im, aby boli sami sebou. To je tiež zásadný krok pre budúci úspech spoločnosti.

Preto podporujeme rozmanitosť a začleňovanie a usilujeme sa spájať ľudí rôznych kultúr, prostredí, rás a presvedčení. Rešpektujeme individuálne rozdiely a podporujeme rovnaké príležitosti pre všetkých bez ohľadu na ich rasu, pohlavie, rodovú identitu, vek, sexuálnu orientáciu, náboženstvo, národnosť, vzdelanie, doterajšiu kariéru a sociálne či ekonomické postavenie.

Symbol ragby tímu Honda

Podpora pri obnove po katastrofe v údolí Ahr

Zásadnou súčasťou našej spoločenskej zodpovednosti je prispievať k bezpečnosti, dobrému zdraviu a pohode ľudí. To zahŕňa podporu miestnych komunít, keď katastrofy zasiahnu životy a domovy ľudí či základnú infraštruktúru.

V reakcii na silné záplavy v nemeckom údolí Ahr v auguste 2021 poskytla spoločnosť Honda okamžitú podporu pri odstraňovaní následkov katastrofy a darovala štyri špecializované vysokovýkonné generátory, ktoré sa podieľali na zabezpečení dodávky elektrickej energie pre obce v postihnutom regióne. 

Zistiť viac
Symbol ragby tímu Honda

Obnoviteľná energia ako pozitívne opatrenie v oblasti klímy

Spoločnosť Honda si uvedomuje, že pozitívne kroky v boji proti zmene klímy a na ochranu životného prostredia sú spoločensky zodpovedným postupom, ktorý vytvára lepšiu budúcnosť, v ktorej si každý človek môže plniť svoje sny.

V Taliansku vyvinula spoločnosť Honda vo svojom výrobnom závode solárnu sústavu, ktorej kapacita sa nedávno rozšírila na 1,2 MW obnoviteľnej energie, a dokáže pokryť 21 % spotreby energie závodu.

Zistiť viac

Európske aktivity spoločnosti Honda v rámci spoločenskej zodpovednosti firmy

Zatiaľ čo spoločnosť Honda postupuje smerom k napĺňaniu svojej globálnej „vízie 2030“, budeme aj naďalej poskytovať spotrebiteľom kvalitné výrobky, ktoré spĺňajú ich rozmanité individuálne potreby a spoločenské očakávania.

Prostredníctvom našich iniciatív v Spojenom kráľovstve a Európe už významne prispievame k zlepšeniu každodenného života mnohých ľudí. Ďalšie podrobnosti o našom úsilí sú k dispozícii v Európskej správe o životnom prostredí za rok 2023.

EURÓPSKA SPRÁVA O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ ZA ROK 2023 (PDF)