Svet Honda

Inšpirované snami

Bočný pohľad na Hondu Civic s mužom premýšľajúcim o nápadoch.
Bočný pohľad na Hondu Civic s mužom premýšľajúcim o nápadoch.
Detailný záber na Hondu Civic Type R s časmi okruhov na boku.
Detailný záber na Hondu Civic Type R s časmi okruhov na boku.

Naša filozofia je založená na základnom presvedčení: dosiahnutie spokojnosti zákazníkov a zvyšovanie kvality ich života. Vždy sa budeme snažiť rozvíjať naše myšlienky a napĺňať ambície, deliť sa o pocit šťastia a nadšenia pri dosahovaní týchto cieľov s každým na svete.

Posunúť

Logo značky Honda.

Odvaha búrať zaužívané konvencie

„Ak vytvoríte vynikajúci výrobok, ľudia si ho kúpia“ – Soičiro Honda

Naše základné presvedčenie, zásady a princípy

Naši zakladatelia, Soičiro Honda a Takeo Fudžisawa, rozvinuli svoje sny do našej filozofie spoločnosti Honda. Stojí na dvoch hlavných základoch: úcta k jednotlivcovi a niečo, čo nazývame „tri radosti“. Aj dnes táto filozofia spája všetkých našich spolupracovníkov a je zapracovaná do každej našej firemnej činnosti.

Vízia spoločnosti Honda je však viac ako len slová. Naši spolupracovníci vedia, že spoločnosť im verí a podporuje ich, aby pustili do riešenia výziev bez obáv zo zlyhania. V spoločnosti Honda si vážime každého jednotlivca. Soičiro by to nerobil inak.

Úcta k jednotlivcovi

Iniciatíva, dôvera, rovnosť.

Honda je spoločnosť založená na vzájomnej úcte. Vieme, že ľudia majú svoje vlastné idey, preto podporujeme spolupracovníkov, aby na nich pracovali a tiež za ne prevzali zodpovednosť. Naša kultúra vzájomnej dôvery nám pomáha vzájomne sa na seba spoliehať a vymieňať si informácie.

Pohľad zhora na Hondu Jazz s pracovníkmi továrne.
Asimo a deti v škole snov spoločnosti Honda.

Zajtrajší rojkovia – ASIMO zabáva deti, ktoré sa zúčastňujú školy snov spoločnosti Honda v meste Swindon.

Tri radosti

Nákup, predaj, tvorivosť

Radosť z nákupu

Chceme, aby naši zákazníci cítili, že sa rozhodli múdro, a aby im ich Honda roky verne slúžila.

Radosť z predaja

Náš sortiment má motivovať našich predajcov. Predajca jednoducho nemôže predávať výrobok, ktorý nevzbudzuje dôveru.

Radosť z tvorivosti

Keď sú naši zákazníci a predajcovia spokojní, naše vývojové tímy môžu byť hrdé na svoju dobre vykonanú prácu.

Detailný pohľad na 4-dverovú Hondu Civic s nosičom na bicykle.
Zariadenie Honda Uni Cub používané v knižnici.
Prvá rodina kupujúca Hondu FCX.
Jamie Lee Curtis a jej Honda Clarity FCX.

Biele kombinézy

„Dobré výrobky sa nedajú vyrábať v znečistenom závode.“

Pohľad spredu na 5-dverovú Hondu Civic s pracovníkmi.

Všetci naši technici na celom svete dnes stále nosia biele kombinézy na počesť pôvodnej Soičirovej myšlienky.

Všetci na pôde továrne Honda nosia biele kombinézy – dokonca aj riaditeľ. Na bielom odeve dobre vidno nečistoty: ak bude závod čo najčistejší, žiadne nečistoty nebude vidno. Toto bola idea Soičira Hondu už v roku 1952 a odvtedy ju dodržiavame.

Radosť z práce

Vo svete Honda chceme, aby sa všetci tešili zo svojej práce, otvorene sa vyjadrovali, rozvíjali ambície a vytvárali hodnoty. Myslíme si, že to pomáha našim spolupracovníkom vyrábať vysokokvalitné výrobky s dobrou hodnotou. Náš cieľ? Úplná spokojnosť zákazníka.

Soičiro Honda a niekoľko pracovníkov továrne v bielych kombinézach.

Jasne uvažujúci Soičiro Honda mal predstavu, že používanie bielych kombinéz symbolizuje čisté pracovné prostredie od samého začiatku.